Blog

25 Paralela s ostatními sporty

26. 3. 2015

Čtu si takhle věstník golfu a nestačím se divit podobnosti témat s jezdeckým sportem. Stesky na úroveň koučů, neúspěšná reprezentace, absence golfového Jágra. Ano, ani české jezdectví nemá svého Jágra, Kvitovou, Sáblíkovou…atd. Někoho, kdo se vlastní pílí dostal na vrchol, může být vzorem adeptům jezdectví. Ano, jsou tady staří mistři, ale ti jsou jaksi nehmatatelní. A tak až na světlé výjimky, jako vzory působí lokální existence, jež jsou hvězdami na „záhumenkových“ ligách v parkurech do 80cm a rychlostkáři, stylem urvi hubu, nakopej ostruhou, hlavně že vyhraješ.
Sám jsem ke svému jezdeckému stylu velmi kritický a nerad prezentuji koně pod sedlem na veřejnosti. Vědom si toho že bidlo na koni oku příliš nelahodí. Ovšem po zhlédnutí jezdeckých „kapacit“ na ZZV ve Frenštátu a porovnání jezdeckých stylů, jsem svůj ostych ztratil.
A na víc, mám svého Jágra. William Fox-Pitt, na to jaký je čahoun, mu to ale jezdí, co?
24. zamyšlení o koni, tak trochu letní.

26. 3. 2015

Já ty perly začnu schraňovat, aneb co se jeden nedozví :) :

„Ten náš trenér mi říká, že tam sedím jak pytel brambor a pomůcky dávám taky blbě.“
- A poradil Vám jak to zlepšit?
„To už né.“
- A proč s ním trénujete?
„Když on k nám jezdí dvakrát týdně…“

A jak je to u vás? Jaké tréninky a jak často preferujete?
23

26. 3. 2015

Je dobré zvládnout systém výcviku koně, schopnost řídit a využívat sílu, kontrolovat ji a harmonizovat.
22

26. 3. 2015

Při tréninku nejen u ambiciozních jezdců využívám NTAK - Nohavicovy teorie alkoholového kopce. Ani u koně, se kterým pracujete, nikdy nevíte kde je jeho vrchol ochoty spolupráce, za kterým se vše láme a nastává vzpurnost, neochota.Zkrátka a dobře, v nejlepším přestat, je základním kamenem úspěchu nejenom při výcviku koně.
21

26. 3. 2015

Dnešní zamyšlení směřuje spíše k vám, kteří bojujete s odporem koně.

"Odstranění odporu, je zavedení lehkosti". A. Beudant,
aneb - "nejvyšší lehkost je perfektní rovnováha.".

rolex submariner replica
1 2 3 4 5 6 7 8
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Články