Blog

20

26. 3. 2015

Mnozí si kupují impulzivní koně, aby jim vzápětí jejich impulzivnost brali.
A jiní si zase pořizují koně bez impulzu a snaží se dopřednou prací s nadměrným úsilím o nápravu.
V obou případech se zapomíná na uvolněnost, rovnováhu.
Je to jako plnit sud, jež nemá dno.
19

26. 3. 2015

O slovech a pocitech

Jsou slova která vymezují činnost, tedy definice, které by měly být jasné. Řekne-li se dovnitř plec, pro jezdce by to měl být jasný pokyn pro práci na dvou stopách, tedy ehm… ve skutečnosti na třech, i když víme, že v případě uvolňování koně na čtyřech, na rozdíl od provedení na třech stopách, které vede k napřímení. Nebo povel pracovní klus, kdy každý jezdec by měl znát, že se jedná o povel k chodu koně, nikoli sedu jezdce.

Ale co pocit, který jezdec zažívá na koni? www.lenseseyes.com

Velmi dobře si vybavuji na svou první dovnitř plec, kdy na mne trenérka řvala: teď, teď, cítíš to? A já to cítil, tu úlevu, že kůň přestal klást odpor, uvolnil se do cviku a já se cítil jako na vlně a ten pocit ve mně zůstává do dnes, aniž bych musel sledovat, co dělá kůň pode mnou, cítím to. Ale jak to definovat, pojmenovat, přenést zkušenost, pro někoho kdo to nezažil? Cítit na koni, je záležitost pocitová, žádný pocit, žádný cit, žádná komunikace.
Přeji vám, aby jste měli možnost zažít spoustu krásných pocitů na koni a s koněm.
18

26. 3. 2015

Teprve tehdy, až se posunete od nesmyslného honění koní po kruhovce, tahání a okopávání, silového ježdění, marného uplácení pamlsky, planých debat na téma správného jezdectví, teprve potom možná pocítíte co je to „nejezdím já, ale TO ve mně“. Teprve pak vám možná začne kůň rozumět.

Myslete a jezděte

replica omega seamaster 007 watch
17

26. 3. 2015

Problém který vnímám kolem sebe je antropomorfizování koní na straně jedné a zbytečná brutalita výcviku na straně druhé.
16

26. 3. 2015

Tentokrát o zodpovědnosti výcviku mladého koně

Každý kdo pracuje s mladým koněm by měl mít na zřeteli, že jej připravuje pro další využití. Základní výcvik má být takový, aby v budoucnu umožňoval růst koně v jakémkoli jezdeckém stylu, případně sportu. Zvláště apeluji na vás mladší, s elánem, odhodláním, troškou naivity, avšak bez dalších zkušeností. Bez dobrých základů váš kůň bude více či méně trpět. Bohužel mnozí, zvláště sportovní trenéři, u kterých se váš koník může ocitnout k dalšímu tréninku, nemají čas a mnohdy ani chuť si s takovým výrostkem „hrát“. A naprosto bez skrupulí po něm tvrdě vyžadují to, co by měl už dávno zvládat. Jednoduše, má-li koník ustoupit, zastavit, rozejít se, naklusat, atd… Tak by to měl udělat, na váš pokyn, ochotně a bez zaváhání. Jakékoliv omluvy z vaší strany že koníčkovi se zrovna nechce, apod. jsou liché a do budoucna se mohou vymstít.
1 2 3 4 5 6 7 8
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Články