Bad

Jméno: Bad
Říkáme mu: Badeček
Narodil se:
Plemeno: čmbch
Majitel/jezdec: Evžen Blecha
Jaký je: Skvělý parťák, užívající si odpočinku  ve vybrané společnosti, na věčně zelených pastvinách
Co umí: Rolex Daytona Replica Watches

Bad

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Články