best burberry wholesaler review convey a unique style information. chic trend is considered the capabilities about exact dita.to. manly may possibly be the points with regards to cheap jerseyswholesale under $58. montrereplique.to for sale in usa may be the very first option for high-end individuals. cheap designer diamond painting tools for men. vapes raises the pure essentials of watchmaking to the level of art. swiss vapesstores.pl lovely, helpful, quality. best https://www.watchesomega.to/ store uk. Výcvik koní, koně

Blog

35.Vše souvisí se vším

17. 3. 2017

Vše souvisí se vším

   Lidské tělo je spojená nádoba, kde vše souvisí se vším. Pohyb jazyka a jeho špulení ovlivňuje motoriku celého těla, jak dokládá odborník v oboru fyzioterapie Prof.PaedDr.Pavel Kolář, Ph.D.

   Stejně je tomu i u koní. Uvolnění čelisti vede k uvolnění celého koně. Tedy to co je často provozováno v téměř jakémkoliv …shipu, tedy laterární, vertikální ohýbání krku, jako prostředku k uvolnění, je jen částečné uvolnění. Z toho mi vyplývá, že s bezudidlovým vedením, lze koně přijezdit jen do určité úrovně. Do úrovně kampanního ježdění a i v něm má jisté limity. Dále se bez činnosti čelisti a jazykového ústrojí aktivovaným tzv. „vibrátem“ z ruky nelze dostat. Možná lze, ale připadá mi to spíše jako zbožné přání příznivců bezudidlového ježdění, mezi které se sám počítám, než jako uskutečnitelný cíl. Jisté bezmoci nasvědčuje i množství různých mechanických udělátek, sloužící k bezudidlovému ovládání koně. Podobné jako víra příznivců cklicker tréninku, kteří tvrdí že lze koně přijezdit jen na základě R+. Sice to nikdy nikdo nedokázal, ale na obranu svých ideálů klidně vytáhnou do války.

   Život je krátký, cílů mnoho a otázek ještě víc. Pokud jste se podobnými myšlenkami někdy zabývali, došli jste k nějakým závěrům, podělte se. Rád si přečtu vaše názory.

Pěkný den Evžen Blecha
34. Šťastný kůň?

5. 3. 2017

Šťastný kůň?

Motto:

       „Štěstí! Co je štěstí? Muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá; oblétá ti skráně, v kadeři se kryje, v dlaně hlavu skládáš, ruka utlačí je.

Štěstí jako rosa na květech se skvěje, ale bludná noha náhle zašlápne je; zašlápnuto vzdechne, v oblacích se tratí, snad se jinovatkou na tvou kadeř vrátí...“

Adolf Heyduk

Ze všech stran slýchám tuto větu:“ Vždyť nám všem jde v prvé řadě o spokojeného koně.“ Nebo alespoň většině.  Jezdecký sport u koní proklamuje:“ Happy  athlete.“ Co je spokojený kůň? Jak definovat spokojenost koně.  Je spokojenější kůň, který může běžet s jezdcem větrem o závod, nebo kůň který stojí znuděně na pastvě a jedinou jeho činností je odhánět dotěrné ovády? 

U dostihového koně se předpokládá, že bude běžet a pokud možno rychle. Pokud neběží, řeší se: Zdravotní problém, tedy veterinář,  rozbor krve, zda není přetažený, podkovář, trenér i  s tréninkovým plánem, koňský psycholog a řeší se nepohodlí, tedy nespokojenost koně který nechce běhat dostatečně rychle…

U hobby koně, který běhá rychle, nastoupí tým specialistů na: Sedlání koně – tlačící sedlo způsobuje úprk koně, zve se veterinář, kopytář, mění se uzdění, trenér, fyzioterapeut, výcvikové metody, psycholog, ten mnohdy i pro jezdce. A obě skupiny, jak ta pro rychlost, tak i ta pro pomalost setkají li se a ještě hůř setkají li se na sociálních sítích, začne boj o to kdo více má – nemá rád koně.

Pracovní kůň v lese, u kterého oceňujeme sílu, s jakou urve půl kubíku proti kopci, jako hobby bude z nudy nesnesitelným ničitelem ohrad, boxů a všeho co se mu postaví do cesty.

Dobrý endurance kůň bez větších známek únavy zvládne trasu Praha Plzeň za odpoledne, ovšem v hobby držení majitel bude na prášky po té, co po třetí mine stáj na vycházkovém okruhu, zatím co zbytek skupiny se kterou před hodinou vyrážel, ještě nedorazil do cíle.

Poník ze Shetlandských ostrovů, po staletí uvyklý na skromnou stravu složenou ze suchých trav, mechu a lišejníku, se na žírných pastvinách Polabské nížiny schvátí a zbytek života stráví s náhubkem na hlavě.

Je naše (lidské) štěstí, nadřazeno koňskému? Vždyť jsme to my, lidé, kdo si pořizují nejen koně, pro naplnění našich ambicí, z touhy starat se, mít rád, být šťastný se svým koněm.

Je naše pojetí spokojeného koně totožné s představou  koně?

Má kůň představivost?

Best Replica Watches
33. Opakování, matka moudrosti

23. 11. 2016

Opakování matka moudrosti

 

Stále se množí dotazy typu: „Máme takový malý – velký problém s koníčkem.“

Nyní poprosím ty, kteří se svým koněm nikdy problém neměli, nemají a určitě mít nebudou, ať svůj čas věnují jiné činnosti, než čtení mých doporučení.

Pokud kůň nedělá to, co chcete, nastává problém – nedorozumění. Určení pravé příčiny, vede k úspěchu při práci s koňmi. Pokud poznáte tu správnou, máte téměř vyhráno. A zde jsou čtyři nejdůležitější důvody:

1)Nerozumí vašemu požadavku

2)Je ve stresu – má strach

3)Má bolesti

4)Nechce se mu

Důvody 1-3 silou, ani větší silou nevyřešíte. Uklidněte sebe i koně a pokuste se vše, co po koni chcete mu znovu vysvětlit a usnadnit.

U dvojky pamatujte, že kůň v panice je nebezpečný sám sobě natož svému okolí. Přivést koně do strachu, je snazší, než jej ze strachu vyvést. Vystrašený kůň, není schopen vnímat vaši edukaci.

U trojky platí to samé. Přes bolest žádný kůň ochotně nejde. Princip elektrického ohradníku. Prostě s chromým koněm pěknou piafu neuděláte.

Čtverka, u ní lze diskutovat o přiměřeném či nepřiměřeném použití tlaku. V každém případě je na místě pouvažovat, jak koně namotivovat pro to, co chceme, tedy aby kůň byl ochoten, podrobit se našemu požadavku, aby chtěl vykonat to, co po něm chceme.

Mezi nejsilnější motivace u koní patří: sexuální pud, stádo, žrádlo, klid. Lze předpokládat, že jako lidé, při mezidruhové komunikaci využijeme poslední dvě zmíněné.

Dobré rady na závěr:

Vždy postupujte od jednoduššího k složitějšímu.

Nebojte se ve výcviku vrátit i o několik kroků zpět.

Buďte tak jemní, jak nejvíc to jde a důslední jen tak jak musíte.

Nezaměňujte jemnost s nedůsledností a důslednost s tvrdostí.

Mějte rádi zvířata o která se staráte a snažte se aby ony měli rádi vás.

Pěkný den a bezkonfliktní vztahy.

 

 

 
32. Proč si dávám pauzu

18. 7. 2016

32. Proč si dávám pauzu od učení?

Pro zachování duševního zdraví, mého i klientů – žáků. replica watches

Že je dobré zachovávat jakousi posloupnost v edukaci jezdců a koní, je již známo značné skupině z řad hobíků i věčných Zet-eLkářů. Přesto, hlavně v těchto skupinách dochází velmi často k polemikám, které bych přirovnal ke konfrontaci žáka první třídy s učitelem:

Učitel: Takhle vypadá písmeno A, takhle B a toto je C. Vyslovuje se Á, Bé, Cé.

Žáček: A proč se Á nepíše jako Cé a nečte se jako Bé?

A do toho mého rozjímání na mě z internetu vyskočí vtip:

Co dělat v moderní škole, když student tvrdí, že krokodýl je ryba?
Pochopitelně to není chyba, to tak bylo dříve. Dnes jde především o žákův osobitý vlastní názor, který má právo zastávat. Což je třeba bezvýhradně respektovat. Na učiteli je, aby nezranil žákovu křehkou osobnost, nenarušil jeho sebevědomí nebo neohrozil jeho schopnost k získávání celoživotních vzdělávacích kompetencí. Musí proto vytvořit vstřícnou kreativně edukační atmosféru a pro dané tvrzení najít vhodnou interpretaci.

Například: „Správně, Pepo, krokodýl vskutku patří mezi ryby, patří také ale i mezi obojživelníky. I mezi tropický hmyz, zkrátka mezi všechny obyvatele řek a jezer. Patří mezi ně, protože spolu s nimi tvoří jednu velkou šťastnou rodinu, které se říká ekosystém. Ale jinak je to plaz, ty debile.“

Spoustu krásných letních zážitků s koňmi vám přeje Evžen Blecha
31. O klubu stovkařů

22. 10. 2015

O klubu stovkařů.

Při mých podzimních cestách, jsem měl tu čest, potkat členy výjimečného klubu stovkařů (staletých). A ne jen to. Dokonce strávit po jejich boku aktivní vyjížďku v sedle.

Co to je „Club of centenarians“?

Pro děti do třiceti let, něco těžce představitelného. Pro nás dospívající čtyřicátníky, obtížně dosažitelného. Jde o koně a jezdce, jejichž věkový součet přesahuje sto let… Ano čtete dobře. Oněmi členy tohoto prestižního klubu, byli dáma (a nyní mi opusťte mou neomalenost, pokud mluvím o věku ženy) 72. Ano, čtete dobře, sedmdesát dva let a kůň 34, slovy třicet čtyři. To se rovná 106, sto šesti letům. Samozřejmě se tento údaj každým rokem mění.

A nejednalo se o žádnou sentimentální krokovou vyjížďku kolem komína, ale v tempu jedoucí. Krok – klus – cval. Nevěříte? Já také nevěřil.  A kdo nevěří, ať tam běží. Kam? No přece do jezdeckého klubu NOWA Studánky, kde vám p. ing. Břetislav Wajtr názorně ukáže, jak se to dělá, aby koně i jezdci byli využitelní i do „vyššího“ věku.

A tak podle hesla, dokud se hýbeme, dotud žijeme, vám všem přeji spoustu optimismu, nejen při práci s koňmi.
1 2 3 4 5 6 7 8
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Články