O nás

O nás

Hospodářství AZIENDA se nachází v nejjižnější části Oderských vrchů nad Moravskou branou – obci Středolesí, vzdálené patnáct kilometrů od Hranic. V prostorech starého německého statku, bylo založeno v roku 1994 Evženem Blechou.

Naleznete u nás boxové ustájení pro 10 koní, kruhovku s kvalitním pískovým povrchem o průměru 16 m, pískovou jízdárnu 20x40m a za špatného počasí poslouží malá jízdárnička ve stodole. Jezdci a návštěvníci zde mají svoje zázemí – vytápěnou sedlovnu a šatnu se sociálním zázemím Replica Fendi Handbags.

O nás

Koníci si celoročně užívají pastevních výběhů. Klademe důraz na vlídné zacházení a dobrou péči.

Velikou předností je nádherná příroda stvořená k nekonečným toulkám s loukami plných jahod a malin a lesy s hříbky, v létě s možností plavení koní.

Na našem hospodářství nalezlo stálý domov mimo koní, také několik ovcí, koz, psů a koček, což vítají naši nejmenší návštěvníci Replica Bottega Veneta Handbags.

Hospodářství AZIENDA je zkrátka místo, kde jsou lidi i koně rádi.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Články