Kniha návštěv

Vytvořit dotaz:

Jméno a Příjmení:


Předmět:


Dotaz:

Dotazy:

Nervozita koně

Dobrý den. Obracím se na Vás s žádostí o radu popř.o pomoc.Společně s dcerou jsme koupili kobylku 6 let APH/AApA. Kobylka byla obsedlá a ježděná pouze v hale.To jsme se dozvěděli až po koupi.Venkovní prostředí znala jen z ohrady.U nás kde ji máme ustájenou Ostrata (Zlín) na ní začala jezdit dcera ven do přírody.A nastal problém kobylka je velmi lekavá, koukavá, nervozní, vše řeší, i krávy na pastvině naproti v kopci cca 200-300m. Začne kousat do udidla točit se atd.Jednou s ní dcera jela podel ohrady po cestě a kobylka uviděla kanál a sundala ji.Podotýkám dcera má 22 let na koni jezdí od 4 let a donedávna jezdila westernové závody.Rychlostky,barely,tyče,dobytek.To jsme si ještě koně pujčovali.A teď se prosím ptám.Lze takového koně v tomto věku přeučit?Co by jste prosím doporučili.A neb dbát na zdraví dcery a kobylku prodat. Jako otec budu za Vaši radu či doporučení vděčný. S pozdravem. Petr Heczko. Zlín.


1 2
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Články