Jméno: Fanny
Říkáme mu(jí): Fanča
Narodila se: - nevyplněno -
Plemeno: Irish cob
Majitel/jezdec: Petr Andrys/Ilona Andrysová
Jaká je: Skvělá, výtečný rodinný koník
Úspěchy:

1. svod koní IRISH COB SOCIETY v České republice

Místo konání: farma Heroutice u Neveklova

Datum: 19.5.2007

Klisny sekce B: 1. místo, 144 bodů, 1. prémie, šampionka klisen

 

2. svod koní IRISH COB SOCIETY v České republice

Místo konání: Pardubice, při koně v akci

Datum:

Klisny sekce B: 1.místo, 1. prémie, titul STER, šampion svodu.

www.shoestaller.com

 

Fanny

Fanny na pastvě

16-3e759171719b93f94cdf062f4c691288_400

                                                                                                     18-b77328d96fb2540caaa6e4e77cd23521_400

Fanny v Herouticích

 

irsk_tinker_9_400irsk_tinker_6_400

Fanny V Pardubicích

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Články