Ferda

Jméno: Ferda
Říkáme mu: Ferďásek alias pajdavé kopýtko
Best Replica Cartier Watches
Narodil se: dávno
Plemeno: shetlandský pony
Majitel/jezdec: Niké Blechová
swiss tag heuer replica
Jaký je: Dle své majitelky: pajdavý a roztomilý
Co umí:

Hvězda živého Betlému v Lipníku nad Bečvou. Na tuto roli se svšdomitě připravuje po celý zbytek roku.

Ferda

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Články