Miki

Jméno:  Miki
Říkáme jí:  Mikča, Mikinka
Narodila se: 1992
Plemeno: shetland pony
Majitel/jezdec:  Tomáš Koláček/Verunka Koláčková
Jaká je: Rolex Sea-Dweller Replica
Co umí: Výborný učitel pro děti, základní drezurní příprava, skoky, a v neposlední řadě i westernové disciplíny w. pleasure a w.horsemanship

mikimiki_400

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Články