Ruby - 1

 


ruby_400

 

 

Jméno: Ruby - 1
Narodila se: 1.4.2004
Plemeno:
český teplokrevník
Otec: 2790 Furioso XII - 13
Matka:
60/276 Ruby po 4332 Furioso I - 21 (Honor) relojes de imitacion baratos

 

Ruby, hodná, charakterní, nekonfliktní, bezproblémová při ošetřování, velkého rámce i srdce, zvyklá ve stádě, chodí v kočáře, pod sedlem, buy contact lenses online vhodná na vyjížďky i do chovu.

Výška: 170kvh

 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Články