Sokol

Jméno:

Sokol

Říkáme mu(jí): Sokolík
Narodil se: dávno
Plemeno: typu huculského
Majitel/jezdec: Evžen
Jaký je byl:

Původně koník na maso, který se omylem dostal na Středolesí, posléze strážce pastvin, žádný hlídací pes by se mu nevyrovnal. Koník s pověstí jež ho předcházela daleko za hranicemi okresu. Ve skutečnosti kůň s velkým srdcem, výtečný společník na toulkách přírodou. V zápřahu dříč a výtečný učitel pro mnoho mladých koní, kteří po jeho boku získávali první skušenosti v zápřahu. Stáří dostihlo i jeho a tak mi nezbívá než mu popřát zasloužený odpočinek na věčně zelených pastvinách

Colored Contact Lenses
Co umí: - nevyplněno -

Sokolsokol_400

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Články