Tereza

Jméno: Roanace Reburg
Říkáme jí: Terezka
Narodila se: 2001
Plemeno: Appaloosa
Majitel/jezdec: Ctibor Kročil/Ondřej Kročil
Jaká je:

Úspěchy:

 

2007:

-        3. místo W. Horsemanship  Předklášteří u Tišnova (JUJU) - Ondra

-        3. místo Barrel Race    Česká Ves (WRC „B“) - Ondra

-         1. místo W. Horsemanship  (JUJU) - Evžen

1. místo Reining Hostěrádky (JUJU) - Evžen

2008:

-         3. místo W. Horsemanship  Březina u Křtin (JUJU) - Ondra

-          2. místo Barrel Race Horka n. Mor. (WRC „B“) - Ondra

-          2. místo Reining Horka n. Mor. (WRC „C“) - Ondra

2009:

Rožnov p. R. – 26.6.2009 (WRC „C“)

2. místo Reining začínající - Evžen

7. místo W. Horsemanship začínající - Evžen

5. místo Reining open - Evžen

2. místo W. Horsemanship open - Evžen

Rožnov p. R. – 27.6.2009 (WRC „A“)

6. místo Reining open - Evžen

10. místo W. Horsemanship open - Evžen

Rožnov p. R. – 1.8.2009 (WRC „A“)

4. místo Reining open - Evžen

6. místo W. Horsemanship open - Evžen

Koryčany - 20.9.2009 (WRC - MČR)

7. místo Reining open - Evžen

 

Tereza

img018.jpeg_400_01                   mcr-wrc.dospeli.korycany.2009-1253563059_400

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Články