Blog

10

18. 3. 2015

15.1.2014

Nedávno, se mne snažil „setřít“ jeden pán na internetové diskusi dotazem kolik že jsem koní vytrénoval na úroveň TT drezury.

Žijeme v době, kdy je vše měřitelné – úspěch velikostí domu, auta, výše konta atd…. To si vzpomenu na Exupéryho Malého prince: „Věci důležité jsou očím neviditelné“.

A teď k té odpovědi, na drezurní úroveň TT jsem nepřipravil žádného koně. Ale parkurového Téčkaře jsem opět naučil skákat vodu.

Koně o němž velcí profíci v oboru rozhodli, že je na závodech nejezditelný, jsem během sezony připravil, kvalifikoval a odjel na MČR v Reiningu.

Pomáhal obsedat neobsednutelné koně, jež dnes dělají radost svým majitelům.

Připravil koně, který ke mně přišel se svrabem, hnilobou v kopytech a kdoví s čím ještě a na svodu se stal jeho championem.

Učil jsem jízdě na koni děti, jež s příchodem puberty vyměnily koně za partnera. Ale ty co u koní zůstaly, rozhodně nedělají ostudu v jiných klubech a stájích.

Pomohl jsem mnoha majitelům s jejich „miláčky“.

Učím základy, protože většina mých klientů základy potřebuje. Pracuji s koňmi a lidmi tak jak přicházejí. Nevybírám si jen ty nadějné. Neříkám, že se vždy daří jak si představuji, ale to je život se zvířaty a jejich lidmi.

Váš Evžen Blecha
9

18. 3. 2015

10.1.2014

V souvislosti s velkým množstvím informací, mnohdy až protichůdných ve výcviku koní, kterými jsme dnes a denně zahlcováni a mnohdy je těžké se v nich orientovat mne oslovily tyto citáty:

Alvin Toffler: "Negramotní 21. století nebudou ti, kteří nemohou číst a psát, ale ti, kteří se nemohou učit, odnaučit a znovu naučit"

Nelze říct, že naši učitelé a jejich učitelé jízdy se mýlili. Používali pouze nejlepší techniku, kterou měli replica orologi di lusso v daném okamžiku. Pokročilá znalost fyziologie koní, prokázala jejich neúčinnost, ba škodlivost.

Albert Einstein: " Vzdělání není učení faktů, ale trénink mysli myslet "

Váš Evžen Blecha
8

18. 3. 2015

23.12.2013

Vánoční zamyšlení o koních
Vánoční svátky jsou považovány za období klidu, míru a lásky. Jak je zvykem přeje se pohoda zdravíčko štěstíčko.
Naši koníci mají nachystanou vánoční ohradu, která je daleko od cesty. To proto, aby se nemohla opakovat situace s před lety, kdy jistá křesťanská komunita slavící konec a začátek roku, v dobré víře a z lásky ke zvířátkům, vysypala veškeré zbytky koním do ohrady., včetně vánočky s máslem, pudingu, zkvašeného bramborového salátu…Podle hesla:“Děcka to nechců, prasatom sa to bojíme dať, tož to nesem Vám, pán učitel“. Jak sehnat veterináře k akutní otravě na Nový rok, by byla kapitola sama pro sebe… Ale všechno dobře dopadlo .
Chci apelovat na všechny postihnuté akutní potřebou lásky a obdarovávání. Ty metráky jablek, mrkve, sušeného chleba a kdoví čeho ještě, dejte tomu, kdo se o koně stará. I přes obavu (někdy oprávněnou ), že by se s koníky o ty dobrůtky mohl podělit. Je to jediná možnost jak zvířata spravedlivě podělit a nezpůsobit jim zdravotní újmu.
Takže klidné a pohodové
Váš Evžen Blecha Replica Givenchy Handbags
7

18. 3. 2015

Stále všem říkám:
Ježdění na koni "bez železa" v hubě, je životní postoj, filozofie, umění. Není to o tom zda máte koně více nebo méně rádi, než ti kteří železo používají. Ale replica orologi italia v případě opravdu velkého průseru postrádáte tzv. ruční brzdu...
6

18. 3. 2015

Jak si tak si pročítám internetové diskuse na téma chovu a výcviku koní... Nelze než vzpomenout na slova profesora Alfréda Knopfharda:

"Dokud si koně bude kupovat každý blbec, zavře ho do vlastní stáje, nebo pronajatého boxu a může si s ním dělat co chce, moc se toho nezmění, protože správný jezdecký přístup k věci a výchovu společně s koněm neobdrží"

Děkuji za to že jsem měl a mám možnost potkávat osvícené chovatele a trenéry z jejichž znalostí mohu čerpat www.dofinebags.com.
1 2 3 4 5 6 7 8
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Články