Blog

15

26. 3. 2015

O pozitivním tréninku

Jak to napsat a nikoho nenasrat?

Velký boom zažívá pozitivní trénink alias clicker. Je to jako náboženství. Situace se hrotí na clickaře a jejich odpůrce. Pamatuji se, jak jsem byl okouzlen příchodem horsemanshipu na český trh. Tyto metody v Americe vznikly jako odpověď na mnohdy brutální výcvikové metody, dnes je to dobrý byznys. Růžové brýle opadly, přišlo poznání. Principy využívám s úspěchem pořád. Mohlo by mi to být šumafuk, ale přesto si neodpustím pár poznámek. Pomohu si rozdělením koní na tři skupiny:

Skupina první – koně trénovaní na výkon, sporťáci, koně pod psychickým a fyzickým tlakem. Tam pozitivní metody působí jako zázrak. Uvolnění, motivace.

Skupina druhá, většinová - lehký sport, hobby. Zde alternativní metody mohou zpestřit a rozšířit výcvikové možnosti, ale bohužel mnohdy se snaží nahradit solidní a systematický výcvik.

Skupina třetí – rozmazlení spratci, bez špetky vychování, jež terorizují nejen své nevyspělé paničky. Řekl bych, že tyto koně jsou pozitivně „přemotivováni“. Jsou schopni vás při šacování vysvléci do naha a v případě neúspěchu vás ještě řádně „šťouchnout“. A právě majitelé oné třetí skupiny nejvíce tíhnou k pozitiv alternativě. Ale to je to poslední co by u těchto koní slavilo úspěch. Bohužel.

S přáním zdravého rozumu
Evžen Blecha

swiss replica watches


14

26. 3. 2015

Chtěl bych vidět nadšení lektora autoškoly, kdyby za ním přišel adept s požadavkem: „Že se chce naučit řídit jen tak trochu“. Co jinde neakceptovatelné, v jezdectví jev velmi častý.

A jak je to u Vás?

replica iwc aquatimer


13

26. 3. 2015

Skrytý talent
Snad každý kdo je u koní, zažil podobnou situaci. Kůň v úzké uličce, zapasovaný vedle balíku sena. Vida že jej vidím a vědom si toho že tam nemá co pohledávat, elegantně – zdůrazňuji ELEGANTNĚ A V KLIDU, přenesl těžiště na záď, ohnutí v hleznech jak ve Spanische Hofreitschule mit Wiens, předpisově zvednuté přední nohy, kohoutek jen lehce zvýšený. No leváda jak vyšitá. K tomu obrat v pozici přes onen balík, v napřímení a hlavou na kolmici (jinak by se tam nevlezl) a s pohledem “čumíš co“, odkráčel tam, kam měl… Ano čuměl jsem jako péro z divanu:). Jak tenhle glamloidní habán, zvládl něco takového. Zvládl a s grácií.
Není tohle to, co po koni chceme? Kultivování přirozeného projevu koně?. Vždyť o čem jiném jsou prvky „vysoké školy“?

A co vaši skrytí talenti?

Audemars Piguet Replica Watches Audemars Piguet Royal Oak Replica


12

26. 3. 2015


Nejnestálejší veličinou u koní je jeho výcvik. A nejde jen o kondiční trénink, kdy k poklesu výkonosti dochází již při dvoutýdenní pauze. S koněm je to podobné jako s kytkou, kterou si koupíte v květinářství. Přesadíte do rozdílného substrátu. Zaměníte slunečnou polohu za polostín, případně další věci… a máte problém a kytka chřadne. Nebo zachováte všechny požadavky, jak vám při koupi byly sděleny a fake bags ani tak nemáte ještě zaručený úspěch. Je to o tom že musíte hledat, zkoušet, vytrvat, vzdělávat, dokud nenaleznete ideální podmínky pro danou kytku. Teprve pak se můžete kochat její krásou a sklízet plody svého úspěchu. Ale ani po té se z vás ještě nestane zahradník. K tomu musíte zase dozrát vy.
11

26. 3. 2015

Toto zamyšlení se nějak, někde vytratilo.... A le dát to sem musím, bo by v tom byl bordel :)

negozio cosplay
1 2 3 4 5 6 7 8
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Články